Que thử đường huyết On Call Plus - on call plus

Mô tả ngắn

Que thử đường huyết On Call Plus - on call plus
Sản phẩm này được bán tại Sendo
170.000 ₫
Khuyến mãi -70% Tiết kiệm ngay